Skapa din balanserade framtidsbild

Vi försöker hela tiden skapa vår egen balans. Mellan andras krav och "mitt eget utrymme", mellan alla tidskrav och bokningar, mellan arbete, familj och fritid. Det är normalt med tider av upplevd obalans. Obalanser finns i relationer, mellan livets alla krav och ofta efter ansträngande perioder.

Men det är lika normalt att sträva efter att skapa den bästa balansen för dig själv.

Gunnar Selin:

Gjorde en Google-sökning idag på terapeut som ger 2 670 000 träffar, rådgivare ger 2 660 000 och coach 723 miljoner. Coach kan visserligen betyda helt andra saker och rådgivare kan syssla med många olika typer av frågor. Men det bekräftar det alla kan märka. Vi behöver rådgivning. Ett perspektiv utifrån som både kan ge ett slags sammanhang i de osorterade tankar och känslor vi har. Men också tillföra den erfarenhet och den överblick som kan behövas.

 

Ingenting ska tvingas på klienten. Den betalar inte för förutfattade meningar eller rådgivarens färdiga världsbild. Den betalar för klientanpassad metodik och stöd.

För rådgivaren, terapeuten eller coachen ska det förutsättningslösa samtalet vara glädjen i jobbet. Den nästan oförutsebara fortsättningen fram till en förbättring den spännande utmaningen. Klientens bättre balans när allt är klart den slutliga belöningen.

 

Det kan bli så och det kan vara så, men det kräver också några saker från klientens sida. Det första är att din rådgivare känns rätt för dig, verkar förstå vad du menar och i samtalens början har en öppen inställning till just din situation och din syn på problematiken.

 

Efter startsträckan däremot måste klienten acceptera en metodik där även terapeuten är aktiv. Ibland kravställande kring gemensamma överenskommelser, ibland bara lyssnande, ibland vägvisande bland alternativen ni ser och ständigt intresserad av din förbättrade balans i livet.

 

Det är därför bra att börja med ett första samtal. En timme för att lära känna varandra, situationen det handlar om och möjliga metoder för att hantera fortsättningen. En timme för ömsesidig dialog.

 

Välj din rådgivare, terapeut eller coach med tanke på förutsättningar för en jämställd dialog och tillit till arbetssättet under de fortsatta kontakterna.

Läs hela inlägget »

Erfarna rådgivare
MindBalance har erfarna rådgivare med olika metoder. De hjälper dig hitta din egen balans och må bättre, orka med det du måste och skapa tillfällen för egen inspiration och glädje. Du kan starta från vilket utgångsläge du vill och vi kan hjälpa dig med att hitta det viktigaste i din nuvarande situation som du vill ändra för en bättre framtid. Våra metoder är hypnos och att genom dialog öka din kunskap om hur du tänker kring din omvärld och dig själv.

MindBalance är ett nätverk av olika typer av rådgivare och terapeuter som leds av Gunnar Selin.