MindBalance AB

Vi är ett nätverk av rådgivare med skilda inriktningar som fokuserar på psykiskt och andligt välbefinnande. Gunnar Selin, erfaren konsult, individuell rådgivare och hypnoterapeut är sammanhållande.

 

MindBalance beskriver vår inriktning. Vi arbetar med olika metoder för att skapa en bättre balans mellan de olika sätt vårt "Mind" kan beskrivas med. Att det kan finnas en obalans mellan tanke och känsla, dvs att vi inte känner för att göra det vår tanke räknat ut är bäst, är välbekant för alla. Men också att vi känner för att göra det som inte är bra för oss eller vår kropp är en bekant företeelse. Äta för mycket, dricka för mycket eller träna för mycket så att träningen tar över hela livet.

 

Varför mår jag som jag mår? Egentligen?

 

Vår fria vilja skapar obalanserna och vi är medvetna om obalanserna. Den fria viljan kan också ge oss balans, för det vill vi vanligtvis helst ha.

Det gör att många olika metoder kan användas för att stödja den som vill något annat än att leva vidare som tidigare. Vår rådgivning kan handla om både stora och små frågor:

- hur stärker jag min självkänsla

- hur blir jag av med en ovana

- hur ändrar jag mitt beteende i vissa sammanhang

- hur kan jag bättre förstå mig själv

- åt vilket håll ska jag utvecklas

- finns det en högre mening med mitt liv

- hur kan jag bättre hantera eller bli av med en störande eller opraktisk rädsla, oro eller ångest

- hur ska jag få tillbaka min energi

- hur ska jag bättre hantera relationer

- hur ska jag sänka mina överdrivna krav på mig själv

 

Forskningen lär oss allt mer om hjärnan. Vi vet att hjärnan är en stor energiförbrukare – 20-25% av all den energi en individ förbrukar. Vi kan mäta tex hjärnvågor, var i hjärnan som olika aktiviteter utförs men vårt eget hjärnarbete är oftast okänt för oss själva.

 

Vi vet att vi tänker. Den svenske läkaren Evert Schildts forskning inom Formell Axiologi ger en analysmodell för två medvetna, helt olika tankesätt:

- Det analytiska, faktabaserade sättet som skapar modeller där fakta kan placeras in för en slutsats. När vi bara tänker så, fokuserar vi på rätt och fel, sant och osant och hur olika saker samverkar till en viss tankemässig slutsats.

- Det funktionella, verklighetsbaserade tankesättet där olika händelser och sammanhang placeras in för att förklara vilka resultat som uppstår i verklighetens värld. När vi bara tänker så, blir vi uteslutande praktiskt och kanske taktiskt inställda på att skapa resultat i närtid.

 

I det medvetna tänkandet vet du vad och hur du tänker och kan förklara hur dina intryck har uppstått. Det tredje tankesättet är omedvetet och kommer via intuitionen och kan sägas "bubbla upp" i det medvetna tänkandet som impulser, plötsliga idéer, slutsatser av något. Ibland följer också en känsla med.

 

Vi kan mäta hur en person fördelar sitt tänkande mellan dessa tre tankesätt. Kartläggningen är enkel och ger en väsentlig kunskap för att förstå sitt eget tänkande och därmed egna starka sidor och "blinda fläckar". Genom att mäta ditt eget tänkande får du underlag för att bättre förstå din syn på dig själv i din omvärld.