Existensiell Coaching

Livet förser oss vanligtvis med tillräckligt många regelbundna utmaningar för att inte alltför mycket behöva fundera över de större, övergripande frågorna om livets mening och bästa innehåll för mig. Men någonstans, kanske mitt i livet, kan de här frågorna bli tillräckligt stora för att kräva ett svar:

  • Det känns inte meningsfullt längre, jag saknar mitt tidigare engagemang.
  • Vad mår jag bäst av att syssla med? Dvs de uppgifter som ger mig både försörjning, stimulans och utveckling samtidigt som de känns "naturliga för mig".
  • Vad har jag egentligen uträttat i mitt liv och vad ska jag göra av resten av livet? Den frågeställningen handlar om meningsfullheten i livet och vad "allt" egentligen tjänar för syfte
  • Måste det vara så här slitsamt? Vilket handlar om obalans mellan min egen energi och vad livet kräver?
  • Tar allt bara plötsligt slut en dag och hur många år har jag i så fall kvar? Vilket handlar om frågan om livets övergripande mening och vad som är verkligt viktigt.
  • Varför blir det alltid så att jag ....... (fyll i det som inte fungerar)? Vilket handlar om hur jag ser på mig själv och min tillvaro och vad som sker i livet i tex relationer, samarbeten på jobbet, privat etc.
  • Ingår jag i något större? Vilket handlar om att av någon anledning se mig själv i relation till "något". Det kan vara en särskild händelse eller upplevelse som väcker mitt intresse.

Existensiell coaching är ett antal samtal om hur livet är och hur du vill ha det. Vi stimulerar din fantasi, dina egna erfarenheter och dina viktiga värderingar och synsätt. Varför det är och har varit så och hur det ska bli. Svaren ger så småningom en klarare uppfattning om "bästa framtid" som också innehåller större frihet och livsförhållanden som stämmer bättre för dig.

 

Som komplettering till enbart dialoger kan kartläggning av tankemönster göras. Tankemönster ger en uppfattning om ditt synsätt på din omvärld och på ditt eget Jag i denna omvärld.

 

Oftast är det också givande att under hypnos gå tillbaka till något av dina tidigare liv. Hypnos kan utforska de känslomässiga upplevelser som påverkar självbild, osäkerheter inför olika situationer och stressrelaterade upplevelser. Hypnos är kraftfullt för att skapa framstegsupplevelser och förankra din målbild. Existentiell coaching ger mest när även hypnos används.

 

Maila oss din frågeställning så berättar vi mera.

Vi har många liv

 

Yrkesliv, privatliv, samliv och föreningsliv. Det går att skapa en lista av skilda livsroller. Alla med sin mening, sina krav och den energi de kan ge.

 

En del av oss är också öppna för att vi har tidigare kroppsliv från vilka minnen kan följa med och påverka det nuvarande livet. Det kan även vara meningen att de ska följa med så vi kan upptäcka dem.

 

Om du är öppen för den möjligheten, eller redan vet att det är så, kan du under hypnos lära dig mer om sambandet.