Obehagliga situationer

Livet är fyllt av obehagliga situationer och som balans de behagliga eller neutrala.


Vad som är obehagligt för en person behöver alls inte vara det för någon annan. Ibland kan vi inte själva resonera oss fram till svaret på varför vi ogillar något särskilt. Privat kan vi kanske undvika de obehagliga situationerna men i yrkes- eller föreningslivet kan det bli opraktiskt att inte kunna bidra med egen erfarenhet och kompetens när den behövs.

 

Vi kan hjälpa dig att identifiera de obehagliga situationerna och med bla hypnos hjälpa dig att bearbeta känslan eller din syn på dig själv och din egen prestation. Vanliga situationer i vilka många kan känna obehag är att:

  • bli utsatt för agressiva beteenden
  • ge konstruktiv feedback eller kritik till någon enskilt eller i grupp
  • stå upp för en egen uppfattning så att andra lyssnar till vad du vill säga
  • ställa sig upp inför en grupp
  • diskutera sakligt utan att bli irriterad eller agressiv
  • våga ta ordet i en grupp

 

Vad vill du lägga till?

 

Kontakta oss