Hypnos är djuuup avslappning

Under hypnos skapas ett tillstånd av trans, dvs ett djupt avslappnat tillstånd då kroppens muskler är avslappade och inget särskilt medvetet tänkande pågår. I trans har du fortfarande kvar ditt medvetande om var du är, vad du gör och vad du säger. Du tappar aldrig självkontrollen.

 

Däremot flyttas ditt tankemässiga fokus från det medvetna tänkandet till det omedvetnas område. I det omedvetna finns gamla minnen åtkomliga, vanligtvis kopplade till bla en viss känsla.

 

Under trans kan du lätt fokusera på bara en enda sak och genom associationer se och uppleva bilder och händelser.

 

Hypnos kan användas för att förstärka målbilder, skapa lugn och balans och förstärkt fokus. Under meditation kan du också komma i liknande transtillstånd. De flesta kan lära sig självhypnos som ett sätt att få distans till sin situation, förstärka energi eller fokus.

 

Hypnos kan också användas för att identifiera och hantera problem som tex fobier, oro eller för klienten "opraktiska" känslor som kan dyka upp i vissa situationer och skapa problem i yrkes- eller privata roller.

 

Vi använder hypnos, efter klientens tillstånd, i de fall då vi tror att det kan bidra till snabbare eller bättre resultat för klienten. För tex stressreducering, målbilder eller existentiell coaching finns hypnos alltid med.

Kan alla hypnotiseras?

 

Ja, egentligen. Men för att bli mottaglig måste du kunna slappna av. Det betyder så total muskelavslappning som möjligt och att samtidigt kunna styra bort alla medvetna tankar och funderingar. Då uppstår en mottaglighet för att enbart fokusera och associera kring det som hypnos-passet ska inrikta sig mot.

 

De som har lättast för hypnos har vanligtvis erfarenhet av tex meditation eller andra övningar av liknande slag. Ju mindre kontrollbehov du har av allt och alla, desto lättare kan du också gå in i din egen värld helt utan oro över vad som händer runt omkring dig.

 

Tryggt att veta är att ditt medvetna tänkande alltid finns i bakgrunden. Därför kommer du inte att göra det du inte vill.

 

Genom en provhypnos kan vi lätt testa din förmåga till trans. Du kan också få eget övningsmaterial för egna övningar.