Tidigare Liv – finns de?

Under alla förhållanden är det pågående jordelivet det mest väsentliga. Det är där vi ska skapa våra balanser mellan helt olika krav och utgångspunkter. Finna energi och inspiration till vad vi själva känner som mest väsentligt. Hantera problem på bästa möjliga sätt även när det är mycket svårt. Genom vårt sätt att leva och se på vårt pågående liv lär vi oss om vad vi egentligen står för. Vi lär oss också och hur vi väljer att betrakta det som sker runt omkring oss och inom oss själva.

 

Men vissa händelser i tidigare liv kan ibland komma in i det pågående. Ångest, trauma, fobier och rädsla kan ha sitt ursprung i tidigare liv. Hypnoterapeuter har sedan länge sett det, när orsaken till en känslomässigt svår situation ska identifieras. Klienten får då under hypnos söka sig tillbaka till första gången som en liknande stark känsla uppstod. Ibland kommer då en beskrivning från ett tidigare liv.

 

Men det fungerar också åt det andra hållet. Oförklarlig glädje eller förmåga i vissa situationer, på vissa platser eller tillsammans med vissa sysslor kan också föras tillbaka till tidigare liv.

 

Om vi antar att tidigare liv finns, så kan det finnas en utvecklingslinje från tidigare liv till nuvarande. Därför ber vi ofta klienten att gå tillbaka till tidigare liv som är av betydelse i det nuvarande livet.

 

Vi startar alltid med ett entimmes-samtal kring vilka svar en klient söker från tidigare liv. Det ger oss gemensamt rätt utgångspunkt för att reflektera kring de erfarenheter som kommer fram. Vår sammanställning av de vanligaste frågeställningarna kring Tidigare Liv - inkl praktikfall - kan du beställa gratis.