Skapa din balanserade framtidsbild

Vi försöker hela tiden skapa vår egen balans. Mellan andras krav och "mitt eget utrymme", mellan alla tidskrav och bokningar, mellan arbete, familj och fritid. Det är normalt med tider av upplevd obalans. Obalanser finns i relationer, mellan livets alla krav och ofta efter ansträngande perioder.

Men det är lika normalt att sträva efter att skapa den bästa balansen för dig själv.

2015

Erfarna rådgivare
MindBalance har erfarna rådgivare med olika metoder. De hjälper dig hitta din egen balans och må bättre, orka med det du måste och skapa tillfällen för egen inspiration och glädje. Du kan starta från vilket utgångsläge du vill och vi kan hjälpa dig med att hitta det viktigaste i din nuvarande situation som du vill ändra för en bättre framtid. Våra metoder är hypnos och att genom dialog öka din kunskap om hur du tänker kring din omvärld och dig själv.

MindBalance är ett nätverk av olika typer av rådgivare och terapeuter som leds av Gunnar Selin.