Evert Schildt

 

var läkare och forskare inom Försvarets Forskningsanstalt under det kalla kriget på 60-talet. Hans tre specialist-kompetenser inom kirurgi, strålning och gynokologi gav honom en mycket speciell bakgrund för att bedöma kärnvapenkrigets effekter. Både på samhället och på enskilda individer.

 

Genom att vidareutveckla Professor Robert S. Hartmans grundteorier om Formell Axiologi skapade han en unik metodik för att tolka individers tankemönster - Provaluatormetoden.

 

Hans forskning påverkar alltjämt vårt sätt att tolka hur beteendet påverkas av våra tanke- och värderings-mönster

Formell Axiologi - bakgrunden

Filosofin intresserar sig bl a för hur vi med vårt medvetande uppfattar omvärlden och ser vår egen identitet. Perception och medvetande gör att vi kan värdera oss själva i vår omgivning men också tilldela allt det vi uppfattar olika värden. Om hur alla dessa värden förhåller sig till varandra handlar axiologin (av grekiskans axios = värde).

 

Det kan låta teoretiskt men i praktiken handlar det om att jag betraktar mig själv som värdefullare än andra - eller tvärtom - eller mer värd än ett frimärke. För några år sedan fanns en reklamfilm i TV som bl a sa "du är inte ditt armbandsur, din bil eller din skjorta". Den anspelar på att olika företeelser har olika värden i vårt eget värderingsmönster.

 

Hur jag ser på min omvärld och på mig själv i mina egna ögon har avgörande betydelse för tex hur jag tillåter personer i min omvärld att "hantera" mig eller vad jag tycker är viktigast när jag tänker på mitt eget värde. Hur jag uppfattar och värderar sker genom tre dimensioner som kan sägas vara mitt filter mot omvärlden och mitt eget jag.

 

Evert Schildt
Formell axiologi är en speciell tillämpning av den axiologiska vetenskapen. Den svenske läkaren och forskaren Evert Schildt Jr kom 1968 i kontakt med den formella axiologins ursprungsverk, "The Structure of Value: Foundations of Scientific Axiology". Den var publicerad året innan och Evert Schildt såg i den ett helt nytt tänkande kring våra tanke- och värderingsmönster. Ett ämne som intresserade honom både som människa och som forskare på Försvarets forskningsanstalt. Hans bok Nuclear Explosion Casualties beskriver konsekvenserna av ett kärnvapenkring i ett civilt samhällsperspektiv och frågeställningarna kring hur individer reagerar låg därför inom hans forskningsområde.

 

Evert Schildt sökte sig snabbt till författaren av ursprungsverket - Robert S. Hartman - som utvecklade grunden för denna vetenskapsgren mellan 1930-73. Därefter vidareutvecklade Evert Schildt en fördjupning av olika mätvärden för en fullständigare förståelse av vilka beteenden och värderingar som kommer från en individs tankemönster.