Våra vanligaste tjänster

Börja med en översiktlig balansanalys

- Balanser och obalanser i din nuvarande situation

 

Livet är ett ständigt pågående försök att skapa balans mellan olika delar i livet. Mellan tex arbete och privata roller, mellan arbetsbelastning och egen energi, mellan känslan av att slita hårt och tron på att det (snart) kommer att bli bättre, mellan egen vidareutveckling och bättre kompetens att hantera yrkes- eller privata roller. Mellan rutinen i det du går idag jämfört med hur ditt liv skulle kunna vara. Listan kan göras mycket längre. Du vet din egen.

 

Som rådgivare och mentorer börjar vi med ett samtal om vilka balanser du vill skapa. Därefter hur det kan göras i ditt fall. Sedan är det dags med åtgärdsplanerna och uppföljningen av dem. Ibland krävs det bara några möten. I andra fall får det ta den tid som behövs. Vi börjar alltid med att bestämma hur många möten som det första uppdraget kräver. Fortsättningen bestämmer du.

 

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv på hur du ser på din situation och hur du ser dig själv i den situationen. Vi har avancerade metoder för kartläggning av tankemönster baserad på Formell Axiologi. Med hypnos kan vi komma närmare vad du egentligen känner inför dina obalanser och balanser.

 

Vi är helt öppna för att ibland behöver man bara någon att sortera sina tankar med. Någon som kan tillföra nya perspektiv och granska dina nuvarande.

 

Vanligtvis startar vi med tre förhandsinbokade sittningar eller enbart en timme för att ge en snabböverblick. Under det första samtalet för vi en dialog kring din nuvarande situation.

 

Det krävs lite eget arbete...

En del situationer kräver kanske bara ett bollplank, någon som kan hjälpa dig att sortera ut det viktigaste och se samband och dra slutsatser.

- Andra situationer kan handla om att se meningen i allt det som händer. Så att du kan gå vidare med din mening med ditt liv.

- En situation kan vara så komplicerad för dig att du behöver stöd för att förstå den. Kanske orka förstå den. Det kan vara privat eller jobbanknutet eller både/och samtidigt.

- Ibland kan du vara så låg i energi att du behöver ett antal regelbundna möten för att orka ta tag i situationen och komma igenom den.

- Ibland behöver du hitta metoden för att reducera din arbetsbelastning.