Dina tankar om dig själv

Hur du tänker kring dig själv betyder oerhört mycket. Egentligen existerar du i dina egna tankar enbart som du själv medvetet eller omedvetet bestämt dig för. Tankar kring utseende, vad du duger till, vad du åstadkommer och vad du betyder för andra har uppstått under ditt liv.

 

I kriser kommer dessa, oftast oklara tankar, upp till ytan och kommer att påverka dina beslut och den grad av säkerhet du kan använda för att hantera krisen.

 

När du ska bestämma din inriktning i livet, välja relationer eller skapa din egen grad av frihet påverkar de igen.

 

Men tankar är aldrig hemliga. Du vet ju vad du tänker och därför kan tankarna påverkas. Men ofta behöver du någon som i dialog kan hjälpa dig fram till slutsatser och ge dig andra och mer konstruktiva perspektiv på dig själv.

Vårda och utveckla dina tankemönster

 

Det är lätt att mäta dina tankemönster, dvs hur du föredrar att sortera dina tankar och vilka typer av tankar som dominerar i ditt tänkande. Slutsatserna ger dig ett omfattande underlag som stöd för den förändring du önskar.

 

De obekväma känslor du kan känna i vissa situationer påverkar alltid ditt beteende. Källan till sådana känslor kan identifieras genom hypnos.

 

Det bästa är att börja en översiktlig kartläggning. Därefter kan dina positiva målbilder växa fram.

Omvärlden påverkar alltid

Hur du tänker om dig själv skiljer sig sannolikt från tankar kring din omvärld. Vi tillåter oftast omvärlden att påverka oss mer än vad jaget egentligen känner för. Därför blir den egna gräns-sättningen viktig och att lyssna till sig själv. En kartläggning av ditt tankemönster kommer att visa din grad av omvärldspåverkan.

 

Du kan se dig själv på tre sätt

Du kan föredra att se dig själv på två olika medvetna sätt:

 

- Med bara tankemodeller blir en person en stark krav-ställare på sig själv, tar stort ansvar för egna löften, vill vara på ett bestämt sätt tex ansvarsfull, pålitlig, noggrann. Du har ett antal regler och tankar kring hur du ska vara och vet hur du motsvarar de krav du ställer på dig själv. Du tar oftast större ansvar för vad du gör än vad omvärlden kräver.

 

- Med bara resultatorientering blir du handlingsinriktad, har mycket på gång och ser att du kan bidra för att skapa resultat. Det leder till "många bollar i luften" samtidigt och att ständigt vara på väg till något som kräver en insats. Du utnyttjar tiden så effektivt som möjligt och självtilliten är stor. I de flesta situationer kan du gripa in och påverka så något händer.

 

Det är viktigt att hålla en balans mellan dessa två helt olika, medvetna sätt att se på dig själv. Vad du känner inför dig själv kommer som det tredje sättet. Med omedvetna,intuitiva impulser med känsloladdning. Du blir alltid påverkad när du kommer i kontakt med vad du känner inom dig i olika situationer. Det kräver energi att hålla tillbaka de inre känslorna och längre tids obalans drar mycket energi.