Yrkeslivets möjligheter

Du kan påverka nästan varje arbetsplats till att bli ett bättre ställe för dig. Där din kompetens kommer till sin rätt - men kanske i en annan kompetensblandning än du använder nu. Dina tankemönster är mycket avgörande för hur du ser på dig själv som "leverantör av arbetsinsatser" men också för hur du kommunicerar och tar initiativ. Vår erfarenhet visar också att de som helst vill göra något annat som känns mer meningsfullt sällan kan ge mening åt det de gör just nu.

 

Du måste acceptera är att det inte finns en helt perfekt arbetsplats. Mycket kan alltid utvecklas, men det kräver att problem kan diskuteras tillräckligt öppet och att du inte låter dessa problem hindra det du måste göra i väntan på lösningen.

När det är jobbigt

En plats för arbete kan vara hur jobbig som helst. Några exempel:

 

En del "jobbigheter" beror på allmänt bristande ordning och reda eller på kollegors sätt att hantera sina arbetsuppgifter. Men ändå måste du lösa din uppgift.

 

Din uppgift kan också vara oklar. Vad krävs av mig egentligen?

 

Vanligtvis förväntas du lösa din uppgift på ett så bra sätt som möjligt och ta egna initiativ för att skapa de resultat som är viktigast. Men vilket resultat är det?

 

Ibland kan andra se ditt arbete som mindre viktigt än andras. Det kan få konsekvenserna för vilket stöd du kan få i din yrkesroll.

 

Ibland har du helt enkelt inget engagemang i det du gör (men du har haft det).

 

Du är kompetent att klara mycket svårare uppgifter och kanske också fler. Men får inte chansen.

 

Du vet inte alls om du gör saker på rätt sätt eller når de resultat som förväntas. Osäkerheten skapar oro.

När det är bra

Har du en uppgift du trivs med och som engagerar dig

 

Har du tillräcklig ordning och reda omkring dig för att kunna lösa din uppgift med överenskomna resultatmål

 

Vet du att du utvecklas och ökar din kompetens för framtida uppgifter. Ibland vet du vilka det är.

 

Har du en arbetsmiljö i vilken ni kan hantera olika uppfattningar utan konflikter och prestige

 

Känner du för företaget och de värderingar det står för

 

Finns det förutsättningar för balans mellan arbetskrav och fri tid

Lösningar

Lär känna dig själv som kollega till andra. Var öppen för andras feedback och försök förstå den.

 

Skapa dig en egen bild av vilken typ av jobb och arbetssituation du vill ha i nästa steg av ditt yrkesliv.

 

Det här kan vi göra:

Ett första samtal för att ge dig ett bollplank kring hur du ser på din situation

 

En kartläggning av hur du tänker kring omvärldens krav och kring dina egna krav på dig själv. En del problem uppstår främst beroende på arbetsorganisationen och kollegorna i den, andra uppstår genom din egen upplevelse av vad du ska leva upp till.

 

Det är svårt att vara engagerad i något man inte vill hålla på med. Du kanske ska göra något annat. Tankemönster kan beskriva vilka typer av yrkesroller som passar dig bäst.

 

Du har en tanke kring en egen verksamhet, men vet inte hur du ska kunna starta och samtidigt ha ett deltidsjobb. Men ibland går det.

 

Du känner att du på ett högre, eller djupare plan, har en annan uppgift än det du håller på med.